Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng Chuyên viên phòng Hành Chính - Nhân Sự (Cấp tương đương Phó giám đốc Hành chính-Nhân sự)
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên thị trường (Trình Dược Viên kênh OTC) và nhân viên bán hàng Nhà thuốc DapharcoBlu tại Tam Kỳ - Quảng Nam
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên bộ phận đấu thầu